Tilbage til stauder i plantesten

Sedum Kantschaticum - Koreansk Stenurt

Sedum Kantschaticum 1 Sedum Kantschaticum 2
Den 8. juni 2002. Den 20. juni 2002.
Sedum Kantschaticum 3
Den 14. juni 2003. Den 8. juni 2005.
 

 

 

 

 

Den 27. juni 2006. Den 23. juni 2007.
Den 30. juni 2007. Den 6. juni 2010.
Den 2. juli 2010. Den 2. juli 2010.
Den 17. juli 2010. Den 21. maj 2011.
Den 29. juni 2011. Den 23. juni 2012.

Tilbage til stauder i plantesten