Tilbage til  stauder i plantesten

Sedum acre - Bidende Stenurt, Fettknopp

Sedum acre 1 Sedum acre 2
Den 5. juni 2002. Den 20. juni 2002.

Tilbage til plantesten