Tilbage til stauder i plantesten

Alyssum montanum - Guldslør

Den 6. maj 2007. Den 10. april 2008.
Den 28. april 2008.