Tilbage til stauder

Raketblomst

Den 5. juni 2008. Den 8. juni 2008.
Den 8. juni 2008. Den 7. juni 2009.
Den 13. juni 2009. Den 22. juni 2009.
Den 11. juni 2009. Den 20. juni 2010.
Den 28. juni 2010. Den 2. juli 2010.